REGULAMIN REZERWACJI

W OBIEKCIE KORONA PARK KLEWINOWO

§1

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Regulamin Rezerwacji Ośrodka Korona Park definiuje mechanizm:

a) dokonywania Rezerwacji w Obiekcie;
b) ewentualnych anulacji Rezerwacji przez Zamawiającego;
c) potwierdzenia dokonanych Rezerwacji przez Zamawiającego;
d) płatności z tytułu dokonanych Rezerwacji;
e) ewentualnych reklamacji z tytułu dokonanych Rezerwacji.

 1. Każdy Zamawiający zobowiązany jest przed dokonaniem Rezerwacji do zapoznania z Regulaminem Rezerwacji Obiektu Korona Park, a następnie akceptacji zawartej w nim treści.
 2. Zmawiający nie ma prawa do odstąpienia od niniejszego Regulaminu chcąc dokonać Rezerwacji usług hotelowych w Obiekcie.
 3. Regulamin Rezerwacji Obiektu dostępny jest zarówno na stronie internetowej Ośrodka, jak i w recepcji wewnątrz budynku, przez co charakteryzuje się ogólnodostępnością.

§2

SPOSÓB REZERWACJI I PŁATNOŚCI

 1. Rezerwacja usług hotelowych w Korona Park może być dokonana tylko i wyłącznie w jednej z czterech możliwości:

a) poprzez „system Rezerwacji on-line” zawarty na stronie internetowej Obiektu Korona Park;
b) poprzez Rezerwację usług hotelowych osobiście w recepcji hotelowej;
c) poprzez Rezerwację usług hotelowych telefonicznie;
d) poprzez Rezerwację usług hotelowych drogą elektroniczną (e-mail).

 1. Obiekt Korona Park nie odpowiada za prawidłowość danych podanych przez Zamawiającego usługi hotelowe.
 2. Za wszystkie następstwa związane z podaniem nieprawidłowych danych podczas tworzenia Rezerwacji przez Zamawiającego odpowiada tylko i wyłącznie Zamawiający usługę.
 3. Po dokonaniu Rezerwacji w Obiekcie Korona Park drogą telefoniczną przez Zamawiającego, Wykonawca usługi wystawia i przesyła drogą mailową dokument potwierdzający dokonanie Rezerwacji, a także potwierdzenie sposobu płatności za usługę tylko i wyłącznie na prośbę Zamawiającego.
 4. Po dokonaniu Rezerwacji w Obiekcie Korona Park poprzez e-mail przez Zamawiającego, Wykonawca usługi wystawia i przesyła drogą mailową potwierdzenie dokonania Rezerwacji ze szczegółami dotyczącymi Rezerwacji, a także sposobem płatności za usługę.
 5. Rezerwacja on-line staje się wiążąca tylko i wyłącznie w momencie podania pełnych danych karty kredytowej przez Zamawiającego pokój/pokoje lub z chwilą uiszczenia zapłaty za pobyt poprzez przelew na rachunek bankowy Wykonawcy usługi. W przypadku drugiej opcji wpłata winna być uiszczona na rachunek bankowy o numerze: 40 1910 1048 2605 7131 6860 0001 w banku Santander Bank Polska. Wykonawca usługi wystawia i przesyła przy tym drogą mailową potwierdzenie dokonania Rezerwacji on-line, a także potwierdzenie płatności za usługę.
 6. Wykonawca usługi hotelowej ma prawo do obciążenia karty kredytowej przed przyjazdem Gościa (preautoryzacja karty).
 7. Zamawiający, Rezerwując usługi hotelowe osobiście w recepcji Obiektu Korona Park uiszcza całkowitą opłatę za pobyt w momencie zameldowania w Ośrodku.
 8. Wszystkie usługi hotelowe Obiektu Korona Park Klewinowo przedstawione są w jednostce płatniczej polski złoty (PLN) i zawierają podatek VAT 8%. Dodatkowe usługi, np. śniadanie które objęte są podaną ceną za usługę hotelową wyszczególnione są w opisie oferty Rezerwacyjnej. Usługi, które nie są wyszczególnione w ofercie Rezerwacyjnej, np. usługa spa są dodatkowo płatne na miejscu przez Zamawiającego.
 9. Wykonawca usługi zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę w przypadku kiedy Zamawiający zgłosi chęć jej otrzymania.

§3

ANULACJA REZERWACJI I ZMIANY W REZERWACJACH

 1. Anulacja Rezerwacji możliwa jest tylko i wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny z recepcją Obiektu pod numerem telefonu: +48 85 663 18 56.
 2. Koszt anulacji Rezerwacji zależny jest od sposobu i momentu, w której tworzona jest Rezerwacja:

a) bezpłatne odwołanie Rezerwacji lub zmiany w Rezerwacji możliwe są tylko i wyłącznie w przypadku jej anulowania co najmniej 24 godziny przed datą przyjazdu Zamawiającego. Jeżeli anulacja lub zmiany w Rezerwacji nastąpią na mniej niż 24 godziny przed datą przyjazdu lub w przypadku niepojawienia się Gościa Obiekt ma prawo do obciążenia Zamawiającego opłatą w wysokości 100% zarezerwowanego pobytu. Powyższe obciążenie następuje poprzez obciążenie karty kredytowej Gościa lub poprzez zatrzymanie środków wcześniej przelanych na rachunek bankowy przez Zamawiającego.
b) w przypadku odwołania Rezerwacji co najmniej 24 godziny przed datą przyjazdu Zamawiającemu przysługuje zwrot wcześniej pobranych przez Obiekt środków w sposób odpowiadający wcześniej dokonanej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych.

§4

EWENTUALNE REKLAMACJE

 1. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące wykonanych usług w Obiekcie winny być wnoszone na adres mailowy recepcji: koronapark@koronapark.pl w terminie 14 dni od daty wykonania usługi.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.).
 2. Regulamin opublikowano i wprowadzono w życie dnia 20 października roku 2016, a wszystkie Rezerwacje dokonane po tym terminie podlegają regulacjom w niniejszym Regulaminie zawartym.
 3. Każda z dokonanych Rezerwacji wymieniona w § 2 ust. 1 lit. a) – d) Regulaminu wskazuje na zapoznanie z nim, a także wyrażenie zgody na umieszczone w nim warunki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W OBIEKCIE KORONA PARK KLEWINOWO

Poniżej opisujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informujemy także, że przygotowane zasady są dostosowane do ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Korona Park, Klewinowo 116, 16-061 Juchnowiec Kościelny.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Dane przetwarzane w serwisie to: imię, nazwisko, telefon, e-mail, w niektórych przypadkach adres.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  – poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu świadczenia usług oferowanych przez obiekt Korona Park – rezerwacja.
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  W celu odwołania wyrażonej zgody prosimy o kontakt z administratorem danych:
  * drogą elektroniczną – e-mail na adres koronapark@koronapark.pl
  * w formie pisemnej na adres: Korona Park, Klewinowo 116, 16-061 Juchnowiec Kościelny.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis koronapark.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

Nasz Servis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu,
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W naszym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o sesji,
 • statystycznym.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w  przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Start typing and press Enter to search